Pozycjonusz

Parkingi Okęcie

Firma Par­king Okę­cie działa przy lot­ni­sku Cho­pina w War­sza­wie. Par­king ofe­ruje cało­do­bowy moni­to­ring i załogi inter­wen­cyjne, które gwa­ran­tują bez­pie­czeń­stwo aut. Ofe­ru­jemy dużą powierzch­nię par­kin­gową, dodat­kowe ubez­pie­cze­nie i pomoc w razie pro­ble­mów z autem. Posia­damy kli­ma­ty­zo­wane busy, któ­rymi bez­piecz­nie i kom­for­towo dowo­zimy klien­tów na lot­ni­sko.

Dane firmy:

  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Słowikowskiego 75
  • Kod pocztowy: 02-285
  • Województwo: Mazowieckie
  • Telefon: 504 111 222
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 7010484606
  • Ocena:

    Ocena: 2.6/10 (5 głosów)

Statystyki: